Species fact sheet by Global Register of Migratory Species - www.groms.de
Bruk GROMS databasen for dynamisk søk etter vandrende dyrearter, nye lenker og referanser.

Falco naumanni Fleischer, 1818
Synonym:
Familie: Falconidae
Orden: Falconiformes
engelsk: Lesser kestrel(det finnes en engelsk versjon av denne siden!)
fransk: Faucon crécerellette
spansk: Cernícalo primilla
tysk: Rötelfalke (det finnes en tysk versjon av denne siden!)
norsk: Rødfalk
Migrasjon: interkontinental
“Vandrer for det meste trans-saharisk, selv om noen fugler overvintrer i NV-Afrika og i forskjellige regioner i Sør-Europa og Sør-Afrika – f.eks. i Sør-Spania, i Sør-Tyrkia, i Aserbajdsjan; forekomster i India og kanskje også i Burma skyldes sannsynligvis gjennomtrekkende fugler, samtidig som det bare er sinkere som overvintrer. De fleste fuglene trekker til Sør-Afrika. Nomadiske bevegelsesmønstre om vinteren i forhold til den lokale konsentrasjonen av insekter. Påfølgende spredningen som skjer etter rugingen flyr fuglene til vinterkvarterene – hovesaklig i september; tilbakekomsten til hekkeområdene varierer alt etter breddegraden: februar i Marokko, mars-april i Europa; ungfuglene vender senere tilbake. Vandrende på bred front, ofte i store flokker, av og til blannet med F. vespertinus eller F. tinnunculus.”
del Hoyo J, Elliott A, Sargatal J (utg.), 1994, Handbook of the birds of the world. Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl, 638, Lynx Edicions, Barcelona, s. 259
Regioner: Øst-Asia, Europa, Nordafrika, Nordasia, Sør- & Sørøst-Asia, Subsaharisk Afrika, Vest- & Sentral-Asia

spredningskart av Falco naumanni 

“Rødfalkens hekkeområder ligger i et vidstrakt, men tiltagende fragmentert areal langs Middelhavet, i det sørøstlige Europa og Sentral-Asia. Viktige overvintringsområder finnes sør for Saharaen, men delpopulasjoner iakttas også i sørlige deler av Spania og Tyrkia (Bird Life International 2000, del Hoyo et al. 1994). Alle populasjonene er langdistansetrekkere og samler seg i stort antall i overvintringsområdene (den ungarske republikkens regjering 1996). Populasjonsnedgangen med opp til 90% i det vestlige Europa anskueliggjør trusselen for rødfalken (Bird Life International 2000, Hilton-Taylor 2000). I Ural og i nordlig Kasakhstan finnes arten ikke noe lenger (Biber 1996). Estimasjonene peker på færre enn 60.000 dyr og viser dermed en nedgang med mer enn 50% siden 1971 (Bird Life International 2000). Agrarisk intensivering, skogplanting og urbanisering utgjør hovdedtruslene mot rødfalken og har ført til tap og degradering av habitater i dens vestlige palæarktiske spredningsområde (Bird Life International 2000, Heredia et al. 1996, Tella et al. 1998). På grunn av de dramatiske bestandsnedgangene er rødfalken opplistet i tilleggene I & II til Bonn-konvesjonen samt CITES tillegg I.”
Riede, K. (2001): Global Register of Migratory Species. Weltregister wandernder Tierarten. Münster (Landwirtschaftsverlag), S. 251

(oversatt av Ansgar Tappenhölter)

Flere detaljerte opplysninger fra GROMS-databasen

Anbefalt(e) lenke(r):

For å få vite mer om fugler generelt, se lenkesamlingen hos connotea.org: aves
Vennligst hjelp oss ved å oppdatere lenkesamlingen vår via connotea!

Tilbakemelding: send e-post til Klaus Riede

av Ansgar Tappenhölter