Species fact sheet by Global Register of Migratory Species - www.groms.de
Bruk GROMS databasen for dynamisk søk etter vandrende dyrearter, nye lenker og referanser.

Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)
Synonym: Megaptera longimana
Familie: Balaenopteridae
Orden: Cetacea
engelsk: Humpback whale, Hump whale, Hunch, Hunchbacked whale
(det finnes en engelsk versjon av denne siden!)
fransk: Mégaptère
spansk: Yubarta
tysk: Buckelwal (det finnes en tysk versjon av denne siden!)
norsk: Knølhval
Migrasjon: interoseanisk
Regioner: Karibiske øyer, Øst-Asia, Europa, Mellom-Amerika, Nord-Amerika, Nord-Asia, Sør-Amerika, Subsaharisk Afrika, Vest- og Sentral-Asia

spredningskart av Megaptera novaeangliae 


“Som mange andre bardehvaler drar også knølhvalen mot polen om sommeren. Noen populasjoner tilbakelegger opp til 10.000 km under en slik vandring, som f. eks.knølhvalene fra Hawaii, som kan spores ned helt til Beringstredet. En hunnhval som var blitt utstyrt med et satellitsendeanlegg tilbakela på en slik strekning opp til 150 km/dag sammen med sin kalv (Mate et al. 1998). Det finnes imidlertid indisier for at hunnhvaler av og til blir igjen i fôrområdene om vinteren (Brown et al. 1995). Systematisk, individuell fotoidentifikasjon i samband med genetiske analyser muliggjør et ganske nøyaktig overslag av den totale dyrebestand på omtrent 10.600 dyr for den nordlige Atlanteren. Disse iaktagelsene gir, sammenliknet med tallene fra 1980, et første hint om en restitusjon av bestanden (Smith et al. 1999, Stevick et al. 1999). Mellom 1900 og 1940 ble det derimot drept mer enn 100.000 knølhvaler i kommersiell hvalfangst på den sørlige halvkulen, nordlig bestand var allerede den gang nesten fullstendig utryddet. Først i 1966 fikk knølhvalen full vernestatus av den Internajonale hvalfangstkommisjonen. I 1979 kom det til artens opptak i tillegg I av Bonn-konvensjonen (BELF 1979). Riktignok er knølhvalen truet til den dag i dag gjennom bifangst og gjennom faren for å bli sittende fast i fiskegarn.”
Riede, K. (2001): Riede, K. (2001): Global Register of Migratory Species. Weltregister wandernder Tierarten. Münster (Landwirtschaftsverlag), p. 199, som inneholder mer om hvaler og delfiner (l.c., s. 64-68)

(oversatt av Ansgar Tappenhölter - med stor takk til Kari Uecker!)

Anbefalt(e) lenke(r):

For å få vite mer om hvaler generelt, se lenkesamlingen hos connotea.org: cetacea
Vennligst hjelp oss ved å oppdatere lenkesamlingen vår via connotea! eller søs;k her:

Tilbakemelding: send e-post til Klaus Riede

(Sist oppdatert: 9.19.2007 av A. Tappenhölter)