Species fact sheet by Global Register of Migratory Species - www.groms.de
Bruk GROMS databasen for dynamisk søk etter vandrende dyrearter, nye lenker og referanser.

Gavia arctica (Linnaeus, 1758)
Synonym:
Familie: Gaviidae
Orden: Gaviiformes
engelsk: Black-throated diver(det finnes en engelsk versjon av denne siden!)
fransk: Plongeon arctique
spansk: Colimbo ártico
tysk: Prachttaucher (det finnes en tysk versjon av denne siden!)
norsk: Storlom
Migrasjon: interkontinental
Regioner: Øst-Asia, Europa, Mellom-Amerika, Nord-Amerika, Nord-Asia, Vest- & Sentral-Asia

spredningskart av Gavia arctica 

“Vandrende fugleart med spredt forekomst; drar etter ruging generelt sørover og mot havet, men unnviker islagte farvann; danner ofte flokk på ca. 50 fugler. Drives bare tilfeldigvis sør for krepsens vendekrets.”
del Hoyo J, Elliott A, Sargatal J (eds) (1992), Handbook of the birds of the world. Vol. 1: Ostrich to Ducks, 640, Lynx Edicions, Barcelona, p. 172

(oversatt av Ansgar Tappenhölter)

Flere detaljerte opplysninger fra GROMS-databasen

Se også (om andre fugler):

Riede, K. (2001): Global Register of Migratory Species. Weltregister wandernder Tierarten.

Anbefalt(e) lenke(r):

For å få vite mer om fugler generelt, se lenkesamlingen hos connotea.org: aves
Vennligst hjelp oss ved å oppdatere lenkesamlingen vår via connotea!

Tilbakemelding: send e-post til Klaus Riede

av Ansgar Tappenhölter