Species fact sheet by Global Register of Migratory Species - www.groms.de
Bruk GROMS databasen for dynamisk søk etter vandrende dyrearter, nye lenker og referanser.

Fratercula arctica (Linnaeus, 1758)
Synonym:
Familie: Alcidae
Orden: Charadriiformes
engelsk: Atlantic puffin (det finnes en engelsk versjon av denne siden!)
fransk: Macareux moine
spansk: Frailecillo atlántico
tysk: Papageitaucher (det finnes en tysk versjon av denne siden!)
norsk: Lunde, Lundefugl
Migrasjon: interkontinental
Regioner: Europa, Nord-Afrika, Nord-Amerika, Nord-Asia

!spredningskart av  


“Overvintrer som oftest langt ute på sjøen, vidt spredt med lite tetthet, av og til utenfor kontinentalsokkelen og -skråningen inn i den pelagiske sonen. Splittelsen etter hekkingen er kompleks, den har fire grunnleggende mønstre: fugler fra Grønland og Newfoundland blir værende i Vest-Atlanteren, godt ute på det åpne hav og vidt spredt; fugler fra Irske sjøen og noen fra Nord-Britannia trekker sørover til Biscaya bukten, og sannsynligvis overvintrer middelhavs-fugler fra Øst-Britannia, Sørvest-Norge og noen fra Nord-Britannia for det meste i Nordsjøen; de fra Murmansk, Nord-Norge, Island og den europeiske Høy-Arktis og noen første års fugler fra Nord-Britannia trekker vest- eller sørvestover; yngre kohorter fra alle disse regionene trekker lengst, så langt som Grønland og Newfoundland. Størrelse og omfang av bevegelsen sørover er lite kjent, men fugler fra sørlige kolonier later til å trekke lengst sørover, påviselig regelmessig til det vestlige Middelhav og Nordvest-Afrika (Marokko) i Øst-Atlanteren og til New Jersey i Vest-Atlanteren. De vender stadig tilbakke til hekkeområdene, samtidig som koloniene vanligvis er opptatt av hekkere mellom midten av mars og midten av mai, noe som indikerer at vårtrekkene begynner i februar og tidlig mars. Det trenges betraktelig mer innsats for å identifisere hovedovervintringsområdene og for å klarlegge trekkmønstrene.”
del Hoyo J, Elliott A & Sargatal J (utg.) (1996), Handbook of the birds of the world. Vol. 3: Hoatzin to Auks, 821 sider, Lynx Edicions, Barcelona, s. 720

(oversatt av Ansgar Tappenhölter – med stor takk til Kari Uecker!)

Flere detaljerte opplysninger fra GROMS-databasen

Se også (om andre fugler):

Riede, K. (2001): Global Register of Migratory Species. Weltregister wandernder Tierarten. Münster (Landwirtschaftsverlag)

 

Anbefalt(e) lenke(r):

Relatert(e) lenke(r):

For å få vite mer om fugler generelt, se lenkesamlingen hos connotea.org: aves
Vennligst hjelp oss ved å oppdatere lenkesamlingen vår via connotea!

Tilbakemelding: send e-post til Klaus Riede

av Ansgar Tappenhölter