Species fact sheet by Global Register of Migratory Species - www.groms.de
Bruk GROMS databasen for dynamisk søk etter vandrende dyrearter, nye lenker og referanser.

Balaenoptera physalus Linnaeus, 1758
Synonym:
Familie: Baleonopteridae
Orden: Cetacea
engelsk: Fin whale (det finnes en engelsk versjon av denne siden!)
fransk: Baleine fine
spansk: Rorcual común
tysk: Finnwal (det finnes en tysk versjon av denne siden!)
norsk: Finnhval
Migrasjon: interoseanisk
Regioner: Antarktis, Øst-Asia, Europa, Mellomamerika, Nord-Afrika, Nord-Amerika, Nord-Asia, Oseania, Sør- og Sørøst-Asia, Sør-Amerika, Subsaharisk Afrika, Vest- og Sentral-Asia

spredningskart av Balaenoptera physalus 


“De fleste bardehvalene vandrer på tvers av breddegradene, fra tropiske formeringshabitater til høyere fôringsområder.
I formeringshabitatene finner parring og kalving sted.”
(Forcada J, 2002, Distribution, I: Encyclopedia of marine mammals, Perrin WF, Würsig B, Thewissen JGM (eds), 327-333, Academic Press, San Diego)

(oversatt av Ansgar Tappenhölter)

Mer om hvaler og delfiner generelt fra:
Riede, K. (2001): Global Register of Migratory Species. Weltregister wandernder Tierarten. (p. 64-68)

Anbefalt(e) lenke(r):

For å få vite mer om hvaler generelt, se lenkesamlingen hos connotea.org: cetacea
Vennligst hjelp oss ved å oppdatere lenkesamlingen vår via connotea!

Tilbakemelding: send e-post til Klaus Riede

(Sist oppdatert: 10.7.2007 av A. Tappenhölter)