Species fact sheet by Global Register of Migratory Species - www.groms.de
Bruk GROMS databasen for dynamisk søk etter vandrende dyrearter, nye lenker og referanser.

Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy, 1824)
Synonym:
Familie: Molossidae
Orden: Chiroptera
engelsk: Brasilian free-tailed bat (det finnes en engelsk versjon av denne siden!)
fransk: Chauve-souris à queue-libre du Mexique
spansk: Rabudo mejicano
tysk: Brasilianische Bulldogfledermaus (det finnes en tysk versjon av denne siden!)
norsk: Brasiliansk bulldoggflaggermus [?],
brasiliansk frihaleflaggermus [?]
Migrasjon: interkontinental
Regioner: [...]
CMS: App I
CITES: NL
RL1996: LR/nt
RL2000: LR/nt

spredningskart av Tadarida brasiliensis 

“Den brasilianske bulldoggflaggermusen som er vidt utspredt i Den nye verden utmerker seg ved en høy genetisk variabilitet mellom de enkelte isolerte populasjonene. Bare for Nord- og Sør-Amerika er det blitt beskrevet 11 underarter (Hall 1981). Arten iakktas i store huler i Texas, New Mexico og Arizona, der den samler seg i store hoper med opp til 20 millioner individer. Derfor er de fleste undersøkelsene av den brasilianske bulldoggflaggermusens vandringsadferd blitt gjennomført i denne trakten. For markerte flaggermus fra Arizona har det blitt beregnet sesongbetingede vandringer på opp til 1.300 km. Kjønnene viser ulik vandringsadferd: Hannene drar tidligere til sine høstvandringer, mens hunnene drar senere og tilbakelegger større distanser (Baker 1978).
Sommerpopulasjonen i Carlsbad-hulene, New Mexico, har minsket fra skjønnsmessige 8,7 millioner dyr i 1936 til 200.000 i 1974. Inntil 1991 kunne det skimtes en restitusjon av bestandene og antallet økte til 700.000 individer. Nedgangen skyldte i alt vesentlig kontaminasjon gjennom klororganiske pestisider og forstyrrelser i habitatet. Liknende nedgang ble også i tilfelle andre populasjoner av denne arten iaktatt (Thies et al. 1996).”
Riede, K. (2001): Global Register of Migratory Species. Weltregister wandernder Tierarten. Münster (Landwirtschaftsverlag), s. 177

(oversatt av Ansgar Tappenhölter)

For å få vite mer om pattedyr generelt, se lenkesamlingen hos connotea.org: mammalia
Vennligst hjelp oss ved å oppdatere lenkesamlingen vår via connotea!

Tilbakemelding: send e-post til Klaus Riede

av Ansgar Tappenhölter