Species fact sheet by Global Register of Migratory Species - www.groms.de
Bruk GROMS databasen for dynamisk søk etter vandrende dyrearter, nye lenker og referanser.

Caretta caretta (Linnaeus, 1758)
Synonym:
Familie: Cheloniidae
Orden: Testudinata
engelsk: Loggerhead turtle (det finnes en engelsk versjon av denne siden!)
fransk: Caouanne
spansk: Trotuga boba
tysk: Unechte Karettschildkröte (det finnes en tysk versjon av denne siden!)
norsk: Uekte karett(skildpadde)
Migrasjon: interoseanisk
Regioner: [...]
CMS: App I & II
CITES: I
RL1996: EN
RL2000: EN

spredningskart av Caretta caretta 

“Den uekte karett er et altetende dyr med vid utspredelse i de tempererte sonenes hav (grønn bakgrunn). Gjennom satellitt-telemetri kunne det påvises vandringer på mer enn 11.500 km i Stillehavet i løpet av et år mellom Baja California, Mexiko, og Sendai-bukten, Japan (Nichols et al. 2000). Nå som før er det uklart, hvorfor denne arten ikke hekker i midten og vesten av Stillehavet. Vernet av hekkestrendene ble det begynt med på 1970-årene i USA, Australia, Mexiko og Sørafrika. De store hekkestrendene i Florida (USA) telles årlig, redenes antall er på mellom 10.121 og 68.614 (Meylan et al. 1995). Populasjonene i Det karibiske havet og i Middelhavet har imidlertid minsket til under 100 hekkende hunner per år. Skjønt arten er listet i begge tilhengene til Bonn-konvesjonen og blir vernet i alle Middelhavsland gjennom Bern-konvensjonen, er de resterende populasjonene sterkt truet p.g.a. turismen og utviklingen av kystregionene (især Zakynthos og Peleponnes, Hellas). Det europeiske felleskap fremmer vernet av hekkestrender gjennom LIFE-programmer (http://europa.eu.int/comm/life/nature/index.htm). Arten kommer forhåpentlig til å profitere av "forvaltningsavtalen til vern av havskilpadder i den indiske delen av Stillehavet og ved Afrikas vestkyst" i Bonn-konvensjonen (UNEP-CMS 1999) i store deler av sin utspredningsareal.”
Riede, K. (2001): Global Register of Migratory Species. Weltregister wandernder Tierarten. Münster (Landwirtschaftsverlag), s. 263

(oversatt av Ansgar Tappenhölter)

For å få vite mer om krypdyr generelt, se lenkesamlingen hos connotea.org: reptilia
Vennligst hjelp oss ved å oppdatere lenkesamlingen vår via connotea!

Tilbakemelding: send e-post til Klaus Riede

av Ansgar Tappenhölter