Species fact sheet by Global Register of Migratory Species - www.groms.de
Bruk GROMS databasen for dynamisk søk etter vandrende dyrearter, nye lenker og referanser.

Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758)
Synonym:
Familie: Balaenopteridae
Orden: Cetacea
engelsk: Blue whale (det finnes en engelsk versjon av denne siden!)
fransk: Baleine bleue
spansk: Ballena azul
tysk: Blauwal (det finnes en tysk versjon av denne siden!)
norsk: Blåhval
Migrasjon: interoseanisk
Regioner: Antarktis, Øst-Asia, Europa, Mellomamerika, Nordamerika, Nord-Asia, Oseania, Sør- og Sørøst-Asia, Sør-Amerika, subsaharisk Afrika, Vest- og Sentral-Asia

spredningskart av Balaenoptera musculus 


“Blåhvaler er verdens største resente skapninger. De lever for det meste på små crustaceer (kril). Om sommeren drar de til de produktive fôringsområdene i polarhavene (Nord-Atlanteren, Nordlig Stillehav, Arktisk osean). Siden de vender tilbake til varmere vann om vinteren, der ungene fødes, tilbakelegger de flere tusen kilometer hvert år. Det skilles mellom flere underarter som likevel forekommer i til dels overlappende områder og som det er vanskelig å se forskjellen på i feltet (Ljungblad et al. 1998). Fra av midten på 1900-tallet ble blåhvaler systematisk jaktet på av hvalfangere. Antallet dyrene som ble drept anslås til opp mot 300.000 stykker før arten i 1966 endelig fikk verdendsomfattende vernestatus. For tiden later den globale bestanden på 5.000 dyr til å stabilisere seg, men de forskjellige populasjonene vurderes i den aktuelle røde liste med forskjellig grad av trussel (Hilton-Taylor 2000). Til tross for den globale vernestatusen kunne det per genetisk analyse identifiseres blåhvalkjøtt på japanske markeder (Baker et al. 2000). For tiden består nok hovedtrusselen i at hvaler havner opp i fiskegarn eller støter sammen med skip (Clapham et al. 1999).”
Fra: Riede, K. (2001): Global Register of Migratory Species. Weltregister wandernder Tierarten. Münster (Landwirtschaftsverlag), p. 201, som inneholder mer om hvaler og delfiner (l.c., s. 64-68)

(oversatt av Ansgar Tappenhölter - med stor takk til Kari Uecker!)

Anbefalt(e) lenke(r):

For å få vite mer om hvaler generelt, se lenkesamlingen hos connotea.org: cetacea
Vennligst hjelp oss ved å oppdatere lenkesamlingen vår via connotea!

Tilbakemelding: send e-post til Klaus Riede

(Sist oppdatert: 27.6.2007 av A. Tappenhölter)