Species fact sheet by Global Register of Migratory Species - www.groms.de
Bruk GROMS databasen for dynamisk søk etter vandrende dyrearter, nye lenker og referanser.

Alca torda Linnaeus, 1758
Synonym:
Familie: Alcidae
Orden: Charadriiformes
engelsk: Razorbill(det finnes en engelsk versjon av denne siden!)
fransk: Petit Pengouin
spansk: Alca común
tysk: Tordalk (det finnes en tysk versjon av denne siden!)
norsk: Alke
Migrasjon: interkontinental
Regioner: Europa, Nord-Afrika, Nord-Amerika, Nord-Asia, Sør- & Sørvest-Asia

spredningskart av Alca torda 

“Overvintrer for det meste i rom sjø, i Vest-Atlanteren utenfor Øst-Newfoundland til Flemish Cap (ca. 700 km ute på sjøen), utenfor Nova Scotia regelmessig sørover helt til North Carolina, vanlig på Georges Bank utenfor Newfoundland. I Øst-Atlanteren ligner trekkene utenfor hekkesaisonen på trekkene av Uria aalge, men de strekker seg lengre sørover. Alt i alt trekker nordlige populasjoner sør- eller sørvestover: Fugler fra Grønland og Labrador ut på sjøen utenfor Øst-Newfoundland og sørvestlig fra Maine-bukten og lengre sørover, fuglene fra Barentshavet og Det hvite hav til Skagerrak, liksom hekkefuglene fra Baltikum. Nordbritiske fugler trekker i første omgang til Sørvest-Norge og til Nordsjøen (unge fugler senere til Biskayabukten), mens de fra Irskesjøen trekker sørover til Biskayabukten og det vestlige Middelhav. De fleste fuglene i Vest-Atlanteren trekker tilbake til sine kolonier fra midten av april til tidlig mai, bortsett fra områder (f. eks. Labrador) der isen holder seg lenger, og i Øst-Atlanteren mellom tidlig mars og midten av april, selv om noen kolonier gjenopptages så tidlig som sen februar eller enda tidligere. Komplekse fordelingsmønstre som krever ytterligere studium av fuglene på rom sjø og utenfor hekkesaisonen på begge sider av Atlanteren.”
del Hoyo J & Elliott A & Sargatal J (utg.) (1996), Handbook of the birds of the world. Vol. 3: Hoatzin to Auks, s. 711

(oversatt av Ansgar Tappenhölter)

Flere detaljerte opplysninger fra GROMS-databasen

 

Anbefalt(e) lenke(r):

For å få vite mer om fugler generelt, se lenkesamlingen hos connotea.org: aves
Vennligst hjelp oss ved å oppdatere lenkesamlingen vår via connotea!

Tilbakemelding: send e-post til Klaus Riede

av Ansgar Tappenhölter