Species fact sheet by Global Register of Migratory Species - www.groms.de
Bruk GROMS databasen for dynamisk søk etter vandrende dyrearter, nye lenker og referanser.

Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
Synonym:
Familie: Accipitridae
Orden: Falconiformes
engelsk: Northern goshawk(det finnes en engelsk versjon av denne siden!)
fransk: Autour des palombes
spansk: Azor común
tysk: Habicht (det finnes en tysk versjon av denne siden!)
norsk: Hønsehauk / Hønsehøk
Migrasjon: partiell
Regioner: Øst-Asia, Europa, Mellom-Amerika, Nord-Afrika, Nord-Amerika, Nord-Asia, Sør- & Sørøst-Asia, Vest- & Sentral-Asia

spredningskart av Accipiter gentilis 

“For det meste bofast; til dels trekkende blant populasjonene i Nord-Amerika, Fenno-Skandinavia og Russland. Trekkenes omfang og utstrekning bestemmes av tilgjengeligheten til bytte i de arktiske regionene. Innbrudd [sørover] forekommer i Nord-Amerika stort sett en gang hvert tiende år, samtidig som fuglene trekker så langt sør som sørlige USA og Nord-Mexiko. I Fenno-Skandinavia er trekken langt mindre utstrakt, de strekker seg vanligvis ikke over lengre distanser enn et par hundre kilometer. De trekkende fuglene forlater de nordlige regionene for det meste oktober-november, mens de drar tilbake til hekkeområdene mars-april.”
del Royo J & Elliot A & Sargatal J (utg.) (1994), Handbook of the birds of the world. Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl, s. 163

(oversatt av Ansgar Tappenhölter)

Flere detaljerte opplysninger fra GROMS-databasen

 

Anbefalt(e) lenke(r):

For å få vite mer om fugler generelt, se lenkesamlingen hos connotea.org: aves
Vennligst hjelp oss ved å oppdatere lenkesamlingen vår via connotea!

Tilbakemelding: send e-post til Klaus Riede

av Ansgar Tappenhölter